"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 15 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/12/2006 Quyết định số 4688/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
25/12/2006 Quyết định số 4689/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15
26/12/2006 Quyết định số 4704/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ''về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý''. 26
28/12/2006 Quyết định số 4742/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
28/12/2006 Quyết định số 5229/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 976/2005/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bổ sung Điều 10 Chương II, Điều 38 Chương V quy định ban hành kèm theo Quyết định số 760/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 49
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/12/2006 Quyết định số 4723/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu. 51
28/12/2006 Quyết định số 4740/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh lộ giới đường Bình Giã mới, đoạn đi qua Khu nhà ở C2 - Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. 55
28/12/2006 Quyết định số 5668/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự 154 Trần Phú, phường 5 thành phố Vũng Tàu. 57
15,246,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner