"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 20 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/01/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2007. 03
10/01/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 12
10/01/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005. 16
10/01/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7 năm 2007. 18
10/01/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án nâng đô thị thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
10/01/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 21
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/01/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
12/01/2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. 30
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/01/2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phục vụ tiêu dùng và dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
04/01/2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 149/2006/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 40
02/01/2007 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 13, Điều 1 của Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị thuộc Dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. 43
02/01/2007 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 04 (gói thầu cấp điện tổng thể điện chiếu sáng tổng thể, trạm biến áp) thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 44 ha đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 45
02/01/2007 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án Hệ thống truyền hình – thiết bị chuyên dùng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 47
02/01/2007 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Trường Mầm non Hắc Dịch, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 50
02/01/2007 Quyết định số SỐ 02/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 10, khoản 11 Điều 1 của Quyết định số 7453/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 56
15,246,908 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner