"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2007 Ngày 22 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/01/2007 Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trường Trung học phổ thông Xuân Sơn, huyện Châu Đức. 04
02/01/2007 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh mục 1 Điều 1 của Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Du, huyện Châu Đức. 06
02/01/2007 Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Ngân Hiệp 2, Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 08
03/01/2007 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu số 03 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu. 12
03/01/2007 Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng bổ sung các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 18
03/01/2007 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Siêu thị Mỹ nghệ, thành phố Vũng Tàu. 21
03/01/2007 Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc Dự án Trường Trung học Cơ sở Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. 23
03/01/2007 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. 25
04/01/2007 Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (gói thầu xây lắp) thuộc Dự án Khu nhà ở tạm cư Đại An, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 26
04/01/2007 Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 28
04/01/2007 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc tịch thu sung công quỹ 19 xe gắn máy các loại không có giấy tờ và vô chủ. 38
04/01/2007 Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án ''chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu''. 41
05/01/2007 Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2001 - 2020. 43
05/01/2007 Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo và nâng cấp đường Hội Bài - Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 45
05/01/2007 Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư của công trình đoạn cuối Quốc lộ 51, thành phố Vũng Tàu. 47
05/01/2007 Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thuỳ Vân, thành phố Vũng Tàu. 49
05/01/2007 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú - thành phố Vũng Tàu (đoạn nhà nghỉ trục vớt Km4+065 đến chợ Sao Mai Km 7+100). 51
05/01/2007 Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên - hạng mục kè bảo vệ. 53
05/01/2007 Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư H20, thị xã Bà Rịa. 55
15,465,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner