"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 25 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/01/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán (Đinh Hợi - 2007) và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03 tháng 02 năm 1930 - 03 tháng 02 năm 2007). 03
12/01/2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007. 08
15/01/2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
17/01/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. 35
19/01/2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Mức thu phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
19/01/2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 44
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/01/2007 Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án cải tạo trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
05/01/2007 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình phòng làm việc tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch - Đầu tư. 51
05/01/2007 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu vực cầu Bà Đáp sông Ray xã Lộc An huyện Đất Đỏ. 53
05/01/2007 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Tam Phước 2 thuộc xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
05/01/2007 Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chương trình SEMLA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
05/01/2007 Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Bà Rịa. 60
15,248,995 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner