"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2007 Ngày 25 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/01/2007 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dược - Mỹ phẩm và Thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
08/01/2007 Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán hoàn vốn đầu tư Công trình 02 Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1. (Những hạng mục công trình do Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư). 06
09/01/2007 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua máy phát điện của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
09/01/2007 Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu. 10
09/01/2007 Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng hạ tầng du lịch sinh thái thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 12
09/01/2007 Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành (phần phát sinh, thay đổi). 14
10/01/2007 Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói thầu số 08) thuộc Dự án Trung tâm hội nghị thuộc công trình Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
10/01/2007 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 4) thuộc Dự án Trung tâm hội nghị thuộc công trình Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22
10/01/2007 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế - dự toán công trình đường điện trung thế Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25
10/01/2007 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đường vào nhà máy đóng tàu Ba Son thị trấn Phú Mỹ huyện Tân Thành. 29
11/01/2007 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học bán trú Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu. 32
11/01/2007 Quyết định số 112/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình Trường Mầm non Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. 34
11/01/2007 Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm phần mềm quản lý bệnh viện Medisoft 2007 cho Bệnh viện Lê Lợi thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 37
11/01/2007 Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Tây Sơn, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
11/01/2007 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch ''Bình ổn giá dịch vụ'' trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. 42
11/01/2007 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo “Bình ổn giá dịch vụ” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
12/01/2007 Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học. 54
12/01/2007 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
12/01/2007 Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
15,465,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner