"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 01 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/01/2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2585/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. 03
18/01/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý phát triển Côn Đảo. 06
29/01/2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc Quy định mức trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho học sinh tiểu học Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị, huyện Tân Thành và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, thị xã Bà Rịa. 12
31/01/2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. 14
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
11/01/2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND về giao nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Côn Đảo. 17
23/01/2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2007 của huyện Côn Đảo. 22
23/01/2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật năm 2007 của huyện Côn Đảo. 32
30/01/2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND về việc chương trình và kinh phí hoạt động năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo. 36
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
17/01/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc năm 2007. 39
17/01/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách huyện, xã năm 2007. 45
17/01/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về các Đề án, Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện. 48
17/01/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc năm 2007. 50
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/01/2007 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường vào bệnh viện nối dài, thị xã Bà Rịa. 52
12/01/2007 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường vào xưởng cưa 1-5, thị xã Bà Rịa. 54
15,465,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner