"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 05 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
12/01/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Điền năm 2007. 04
12/01/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 12
12/01/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại hành chính cấp xã. 14
12/01/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo qui hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) huyện Long Điền. Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị trấn Long Điền đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010). 16
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
17/01/2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2007. 18
16/01/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/01/2007 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh mục 1 Điều 1 của Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình nâng cấp và nối dài đường 765, huyện Châu Đức. 26
15/01/2007 Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 9 Điều 1 Quyết định số 8433/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Thành. 28
15/01/2007 Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công dự toán xây dựng hạ tầng kỹ thuật trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 30
15/01/2007 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Sân bay, thành phố Vũng Tàu. 33
15/01/2007 Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại dự toán thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư Nam Sân bay, thành phố Vũng Tàu đã được phê duyệt tại Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
15/01/2007 Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và 02 trạm biến áp 01 pha 37,5 kVA - 12,7/0,22 kV cấp điện cho hệ thống chiếu sáng thuộc Dự án đường quy hoạch số 3 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
15/01/2007 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công dự toán hạng mục lát gạch vỉa hè công trình Hoa viên Trưng Vương, thành phố Vũng Tàu. 41
15/01/2007 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình sửa chữa doanh trại Đại đội pháo binh C34 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
15/01/2007 Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình sửa chữa doanh trại Đại đội pháo binh C38 tại đèo Nước Ngọt xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
15/01/2007 Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Môi trường Awa. 46
15/01/2007 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (chi phí lập báo cáo đầu tư). 48
15/01/2007 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí lập Dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. 49
15/01/2007 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí công tác khảo sát địa chất, thủy văn và lập Dự án đầu tư, xây dựng công trình đường 51B hướng biển, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 51
15/01/2007 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa, huyện Tân Thành - khối lượng phát sinh. 54
15,023,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner