"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 09 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/01/2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/01/2007 Quyết định số 163/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Châu Pha, huyện Tân Thành (phần phát sinh, thay đổi). 38
15/01/2007 Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án mở rộng trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 40
15/01/2007 Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Đền thờ liệt sỹ xã Hoà Long, thị xã Bà Rịa. 42
15/01/2007 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh mục 1 Điều 1 của Quyết định số 9644/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường quy hoạch số 2 (đoạn nối Quốc lộ 55 - Quốc lộ 56) - thị xã Bà Rịa. 44
16/01/2007 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 1.1 Điều 1 Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu Xây dựng trực thuộc Công ty UDEC thành Công ty Cổ phần. 46
16/01/2007 Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty nhà nước công ty Xuất nhập khẩu Nông sản và Tiểu thủ công nghiệp. 48
17/01/2007 Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác rà soát Văn bản theo Quyết định số 2595/QĐ-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (kèm theo kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 50
17/01/2007 Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đường dây hạ thế cấp điện cho hội chợ, triển lãm lễ hội Festival biển năm 2006. 56
15,248,827 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner