"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 14 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/01/2007 Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 9874/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đường vào Khu du lịch Núi Dinh, huyện Tân Thành. 05
19/01/2007 Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc mua sắm thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Công an tỉnh theo hình thức chỉ định thầu. 07
22/01/2007 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đồ án Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020. 09
22/01/2007 Quyết định số 311/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (chống thấm dột thân đài liệt sỹ và đường đi lô mộ). 11
22/01/2007 Quyết định số 312/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã và kinh tế hợp tác. 14
22/01/2007 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh mục 1 Điều 1 của Quyết định số 5169/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình bến xe khách thị xã Bà Rịa. 16
22/01/2007 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng mở rộng Trụ sở Sở Tài nguyên – Môi trường. 18
22/01/2007 Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng các gói thầu xây lắp số 3 và số 4 thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Sông Hỏa. 19
22/01/2007 Quyết định số 322/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán điều chỉnh hạng mục cống thoát nước ngang đường công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Vũng Tàu. 20
22/01/2007 Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán toán lập quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Khu ổn định di dân tự do Bến Cát, huyện Xuyên Mộc. 22
22/01/2007 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cải tạo Khu Trung tâm và dân cư xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. 24
22/01/2007 Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết phát triển Điện lực thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. 26
22/01/2007 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc công bố dịch lở mồm long móng trên địa bàn xã Bình Giã huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
23/01/2007 Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
23/01/2007 Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 3, thị xã Bà Rịa. 37
23/01/2007 Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường Hai Bà Trưng nối dài, thị xã Bà Rịa. 39
23/01/2007 Quyết định số 333/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường Điện Biên Phủ nối dài, thị xã Bà Rịa. 41
23/01/2007 Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch Trung tâm phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. 43
23/01/2007 Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường Kim Dinh – Kim Hải, thị xã Bà Rịa. 45
23/01/2007 Quyết định số 336/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 14, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 47
23/01/2007 Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 16, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 49
23/01/2007 Quyết định số 338/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 10, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 51
23/01/2007 Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 11, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 53
23/01/2007 Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 15, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 55
23/01/2007 Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 8, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 57
15,537,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner