"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 22 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/01/2007 Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Tây Sơn, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
23/01/2007 Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 7, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 07
23/01/2007 Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 9, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 09
23/01/2007 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành tại Công ty cổ phần Côn Sơn. 11
23/01/2007 Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuẩn sang Công ty cổ phần của Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông. 13
23/01/2007 Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá sàn để tổ chức bán nền thương phẩm tại 2 chợ Ông Trịnh và Chu Hải thuộc huyện Tân Thành. 19
23/01/2007 Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính dạy học cho 03 Trường Trung học Phổ thông năm 2006. 21
24/01/2007 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây hạ thế và trạm biến áp 01 pha 50 kVA - 12,7/0,22 kV thuộc báo cáo đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 22
24/01/2007 Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Đường và Cầu từ Gò Găng qua Long sơn thành phố Vũng Tàu. 25
24/01/2007 Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình khôi phục, nâng cấp đường Suối Nghệ - Láng Lớn, huyện Châu Đức. 30
24/01/2007 Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán điều chỉnh công trình cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 5, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Hạng mục công trình cây xanh và cấp nước. 32
24/01/2007 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và 02 trạm biến áp 3 pha 1.250 kVA – 22/0,4 kV thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
24/01/2007 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tại khoản 6, 7 và 12 Điều 1 Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đầu tư công trình nâng cấp mở rộng các hệ cấp nước thuộc các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Tân Thành. 39
24/01/2007 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trụ sở Sở Thể dục - Thể thao để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 41
24/01/2007 Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và các huyện năm 2006. 43
24/01/2007 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thị xã Bà Rịa năm 2007. 45
24/01/2007 Quyết định số 364/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu năm 2007. 47
24/01/2007 Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Tân Thành năm 2007. 49
24/01/2007 Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức lễ khai hội mùa du lịch năm 2007. 51
24/01/2007 Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình san lấp ven hồ và kè đá ven hồ Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. 53
25/01/2007 Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/250 Khu nhà phố chợ Phước hải, huyện Đất Đỏ. 55
25/01/2007 Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trung tâm Dịch vụ văn hóa thị xã Bà Rịa. 59
15,533,483 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner