"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2007 Ngày 04 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/02/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2007 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
08/02/2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 08
15/02/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
09/02/2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Giá tính thuế tài nguyên mặt hàng nước thiên nhiên. 15
14/02/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2001 - 2010, xét đến 2020. 17
15/02/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. 24
22/02/2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006QĐ-UBND, Quyết định số 4597/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 và Quyết định 2058/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
03/02/2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn huyện Côn Đảo. 29
09/02/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2007. 32
08/02/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 35
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
02/03/2007 Quyết định số 844/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Thanh tra huyện Xuyên Mộc. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/02/2007 Quyết định số 503/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/01/2007 Quyết định số 288/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 60
22/01/2007 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Trung tâm Y tế cao su thành Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 70
23/01/2007 Quyết định số 350/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán Công trình Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ. 76
26/01/2007 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật khu nuôi tôm bán công nghiệp xã Phước Thuận. 81
01/02/2007 Quyết định số 504/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bàu Bèo 1, huyện Đất Đỏ. 83
15,465,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner