"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2007 Ngày 08 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
08/02/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn huyện Tân Thành. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/02/2007 Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 22
06/02/2007 Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn Charm. 24
06/02/2007 Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Mục IV Tờ trình số 13/TTr-TGDT-DT ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Ban Tôn giáo và Dân tộc kèm theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
06/02/2007 Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trụ sở Sở Giao thông - Vận tải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 28
06/02/2007 Quyết định số 570/QĐ-UBND uBND về việc phê duyệt lại Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư công vụ huyện Côn Đảo. 30
07/02/2007 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 03 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án lưới điện trung thế Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 33
07/02/2007 Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 1) thuộc dự án xây dựng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
07/02/2007 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 01) thuộc Dự án Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
07/02/2007 Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 42
07/02/2007 Quyết định số 578/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 4479/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 45
07/02/2007 Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường 27/4, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 47
07/02/2007 Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp tuyến cống hộp số 3 (dọc đường quy hoạch số 11) thuộc dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa giai đoạn 2003 - 2010. 49
08/02/2007 Quyết định số 589/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu trang thiết bị tin học cho Dự án “ Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng nhiều khó khăn” và dự án “Tăng cường cơ sở vật chất trường học” của Sở Giáo dục và Đào tạo. 51
08/02/2007 Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán thiết bị hội trường công trình nâng cấp, mở rộng Trường Trung học bán công Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 53
08/02/2007 Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dò tìm xử lý bom mìn Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 1. 55
08/02/2007 Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 - Điều 1Quyết định số 10096/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Đường Hương lộ 5, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 58
15,278,421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner