"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2007 Ngày 10 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
03/01/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền công lao động cho cán bộ hợp đồng tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. 04
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
24/01/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức năm 2007. 06
24/01/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 14
24/01/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. 17
24/01/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn. 19
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
11/01/2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 20
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/01/2007 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng đề án cơ giới hoá nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. 27
17/01/2007 Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 28
17/01/2007 Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mầm non xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 31
17/01/2007 Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA – 8,66(12,7)/0,22 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 34
05/02/2007 Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm dịch tạm thời để chống dịch lở mồm long móng trên địa bàn xã Bình Giã huyện Châu Đức. 37
08/02/2007 Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương khảo sát, kiểm định, đánh giá hiện trạng cầu Ba Nanh, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 39
08/02/2007 Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo nâng cấp Hương lộ 5, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Hạng mục 02 trạm biến áp 1 pha 15 kVA cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng Hương lộ 5 xã Phước Tỉnh. 41
08/02/2007 Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đường quy hoạch số 6, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 15 kVA. 43
08/02/2007 Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ thành phố Vũng Tàu. 45
08/02/2007 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Hải huyện Long Điền. 47
08/02/2007 Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 17, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 49
08/02/2007 Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường nội ô phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 51
08/02/2007 Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường quy hoạch số 4, Khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 53
08/02/2007 Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường quy hoạch G, Khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 55
08/02/2007 Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng vỉa hè, đường suống bãi tắm Thuỳ Vân (dự án chỉnh trang bãi tắm Thuỳ Vân) thành phố Vũng Tàu. 56
08/02/2007 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Vũng Tàu (đợt 2). 57
08/02/2007 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 7, 8 và 9 Điều 1 Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án cống hóa tuyến kênh Bàu Sen – Bàu Trũng - Rạch Bà - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu. 58
12/02/2007 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thuận Huệ tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 60
15,465,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner