"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2007 Ngày 17 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
24/01/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 thị trấn Ngãi Giao. 04
24/01/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 07
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
15/03/2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. 09
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
24/01/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức quản lý, điều hành ngân sách của huyện Tân Thành năm 2007. 11
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/01/2007 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. 16
15/01/2007 Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 - Điều 1 Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. 18
15/01/2007 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Tân Thành. 20
15/01/2007 Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Văn Lương, huyện Long Điền. 22
15/01/2007 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 24
15/01/2007 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp thành phố Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 26
15/01/2007 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch, huyện Tân Thành để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 28
15/01/2007 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 30
15/01/2007 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. 32
15/01/2007 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 34
15/01/2007 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Công nhân kỹ thuật Giao thông vận tải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 38
16/01/2007 Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Phước Hòa, huyện Tân Thành. 40
17/01/2007 Quyết định số 178/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Mẫu giáo xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. 42
17/01/2007 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75kVA – 8,66 (12,7)/0,22 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
19/01/2007 Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Bình Giã, huyện Châu Đức. Hạng mục công trình: các hạng mục xây lắp và thiết bị phòng cháy chữa cháy (không kể hạng mục điện chiếu sáng đã chuyển sang gói thầu số 5). 50
19/01/2007 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Long Hải - Phước Tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 52
15,548,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner