"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 01 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/03/2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02
23/03/2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2007. 25
28/03/2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. 62
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/01/2007 Quyết định số 318/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Suối Rao, huyện Châu Đức – Hạng mục thiết bị (gói thầu 2). 64
15,465,846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner