"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2007 Ngày 04 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/01/2007 Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 05
22/01/2007 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 9 Điều 1, Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 8210/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Châu Đức. 07
22/01/2007 Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 8235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 09
25/01/2007 Quyết định số 453/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh Trường Tiểu học bán trú Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu. 11
26/01/2007 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 13
26/01/2007 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. 16
29/01/2007 Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình nâng cấp, mở rộng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. 18
29/01/2007 Quyết định số 485/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thị xã Bà Rịa. 20
29/01/2007 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Phổ thông Trung học Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 24
06/02/2007 Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Mầm non Châu Thành, thành phố Vũng Tàu. 26
08/02/2007 Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 03 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. 28
08/02/2007 Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mẫu giáo xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 30
08/02/2007 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8, Điều 1, Quyết định số 9669/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. 33
08/02/2007 Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đầu tư sửa chữa và xây dựng Trường Trung học Phổ thông bán công Long Hải, Phước Tỉnh. 35
12/02/2007 Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị cho Trường Dạy nghề thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. 37
12/02/2007 Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu số 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 39
12/02/2007 Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Chính trị tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 44
12/02/2007 Quyết định số 649/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Khiếm thị Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
12/02/2007 Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu trang bị máy vi tính dạy học cho các trường trung học cơ sở giai đoạn II. 49
12/02/2007 Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học bán trú Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. 50
12/02/2007 Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học bán trú Hải Nam, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 1). 51
12/02/2007 Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị tin học và mở rộng mạnh LAN năm 2006 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 53
12/02/2007 Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở số 1 phía Đông đường 3 tháng 2, phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu. 54
14/02/2007 Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Xuyên Mộc năm 2007. 57
14/02/2007 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Châu Đức năm 2007. 59
14/02/2007 Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Đất Đỏ năm 2007. 61
14/02/2007 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Long Điền năm 2007. 63
14/02/2007 Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường giao thông nội vùng dự án định canh, định cư xã Đá Bạc, huyện Châu Đức năm 2005. 65
14/02/2007 Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. 67
14/02/2007 Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Bến xe khách Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 69
14/02/2007 Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa các công trình tại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 71
14/02/2007 Quyết định số 686/QĐ-UBND hạng mục công trình đường dây cáp ngầm trung thế và trạm biến áp 3 pha 3 x 50 kVA - 15(22)/0,4 kV thuộc dự án đâu xây dựng chợ Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 74
14/02/2007 Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 9984/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án Đường quy hoạch số 4, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 78
15,246,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner