"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2007 Ngày 06 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
08/03/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tân Thành. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/02/2007 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 Quyết định số 10592/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 08
14/02/2007 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc điều chỉnh sửa đổi tên công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10
14/02/2007 Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA – 8,66 (12,7)/0,22 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
14/02/2007 Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu số 01 (gói thầu xây lắp) thuộc dự án Đường quy hoạch số 15 thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 16
14/02/2007 Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa. 21
14/02/2007 Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 9846/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án Đường quy hoạch số 6, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 25
14/02/2007 Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 9844/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án Đường quy hoạch số 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 27
14/02/2007 Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9.1 – Điều 1 Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9.1 – Điều 1 Quyết định số 9845/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án Đường quy hoạch số 2, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 29
14/02/2007 Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 10098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án Đường quy hoạch số 3, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 31
14/02/2007 Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường giao thông nội vùng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Sơn Bình, huyện Châu Đức năm 2005. 33
14/02/2007 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình nâng cấp cải tạo Khu kỹ thuật đảm bảo tác chiến Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 35
14/02/2007 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp ấp Quảng Phú, Phước Trung, Phú Sơn, Phước An, Bàu Điểm, Nhân Hòa xã Đá Bạc huyện Châu Đức. 36
14/02/2007 Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung quyết toán vốn đầu tư công trình Đường Quốc lộ 51 – Tập đoàn 7 đi Phước Bình – huyện Tân Thành. 38
14/02/2007 Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án xúc tiến thương mại thông tin dự báo thị trường nông – lâm sản và muối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010. 40
14/02/2007 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí lập quy hoạch tại Điều 1 Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu du lịch văn hóa Lâm Viên núi Minh Đạm. 46
22/02/2007 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Nghiệp. 49
22/02/2007 Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 9, Điều 1, Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2003 phê duyệt dự án đầu tư Trường Tiểu học Long Sơn 1, thành phố Vũng Tàu. 51
26/02/2007 Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các tuyến đường công cộng thuộc Khu du lịch 155 - 156 Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. 53
26/02/2007 Quyết định số 750/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình. 56
26/02/2007 Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án công trình đường quy hoạch B 48, phường 2, thành phố Vũng Tàu. 58
15,278,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner