"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2007 Ngày 12 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/03/2007 Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/03/2007 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 29B (hệ thống cấp nước đường số 03 từ TD12 đến TD04-6) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 51
15,465,752 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner