"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2007 Ngày 18 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/03/2007 Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu số 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12, thành phố Vũng Tàu. 04
05/03/2007 Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 29A (Hệ thống cấp nước đường số 2B từ TD14 đến TD28) thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ I. 10
05/03/2007 Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự tóan phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2006 - 2007 của Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và Ban Quản lý rừng phòng hộ. 15
05/03/2007 Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 và 9 - Điều 1 Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư Nhà ăn, nhà nghỉ trưa cho cán bộ, công chức, huyện Châu Đức. 17
05/03/2007 Quyết định số 806/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Mục II danh mục kèm theo Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch 2006 Chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác từ ngân sách Trung ương và Chương trình đề án của tỉnh. 19
05/03/2007 Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Văn phòng trưng bày sản phẩm, bãi container, khu nhà ở cán bộ - công nhân viên Khu mỏ đá Ông Trịnh - Phước Hòa tại xã Phước Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
05/03/2007 Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 25
05/03/2007 Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mầm non xã Sông Xoài, huyện Tân Thành. 27
05/03/2007 Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 9, Điều 1 Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 9, Điều 1, Quyết định số 8206/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo mầm non khu vực Xà Bang - Kim Long, huyện Châu Đức. 30
05/03/2007 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 - Điều 1 Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 32
05/03/2007 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Cao đẳng Cộng đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 34
05/03/2007 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 36
05/03/2007 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bàu Bèo 1, huyện Đất Đỏ. 38
05/03/2007 Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01A (xây lắp) thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. 42
05/03/2007 Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu số 04 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 47
06/03/2007 Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu 02 gói thầu tư vấn khảo sát địa chất, địa hình, lập TKKT-DT, TKBVTC hạng mục Cầu và Đường (gói thầu số 1 và số 2) thuộc dự án Đường và Cầu từ Gò Găng qua Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 53
12/03/2007 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020. 56
15,249,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner