"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2007 Ngày 20 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/03/2007 Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) huyện Xuyên Mộc. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/03/2007 Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án nâng cấp cải tạo đường từ Quốc lộ 51 vào cảng Bà Rịa Serece. 14
08/03/2007 Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý Chợ Vũng Tàu. 16
08/03/2007 Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại. 18
12/03/2007 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 20
14/03/2007 Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu nghỉ dưỡng biển Phi Lao tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 25
15/03/2007 Quyết định số 895/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình xây dựng, sửa chữa Chợ Vũng Tàu (khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 31
15/03/2007 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ. 35
15/03/2007 Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường Hương lộ 10, thị xã Bà Rịa. 40
16/03/2007 Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói thầu số 8) thuộc dự án Trung tâm hội nghị thuộc công trình Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
19/03/2007 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
19/03/2007 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 46
19/03/2007 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 48
22/03/2007 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa các công trình do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 50
22/03/2007 Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa. 53
09/04/2007 Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc công nhận di tích. 56
15,249,118 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner