"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2007 Ngày 27 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
17/01/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/03/2007 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh được trợ cấp sách vở, đồ dùng học tập theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 38
22/03/2007 Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 1.5 Điều 1 của Quyết định số 5167/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc và trang thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. 51
23/03/2007 Quyết định số 1071/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 53
26/03/2007 Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
28/03/2007 Quyết định số 1109/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình bổ sung một số hạng mục phát sinh ngoài dự án nâng cấp cải tạo bến xe khách Vũng Tàu. 57
15,465,762 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner