"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2007 Ngày 29 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/03/2007 Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực các huyện, thị xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 – 2010 có xét đến năm 2015. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/03/2007 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và chi phí khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình: Tuyến đường An Hòa, An Điền, An Hải và thoát nước Khu tái định cư Lộc An, huyện Đất Đỏ. 14
22/03/2007 Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tiêm vacin phòng bệnh cúm gia cầm năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
22/03/2007 Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vacin phòng bệnh cúm gia cầm năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
23/03/2007 Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Qũy Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 29
23/03/2007 Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31
23/03/2007 Quyết định số 1062/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu số 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Mầm non xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. 33
23/03/2007 Quyết định số 1063/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Quảng Thành, huyện Châu Đức. 39
23/03/2007 Quyết định số 1064/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Cơ sở Đội 3 giai đoạn 2, huyện Xuyên Mộc. 44
23/03/2007 Quyết định số 1065/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 47
23/03/2007 Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ dân số, gia đình. 49
23/03/2007 Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình nâng cấp cải tạo Trường Trung học Phổ thông Châu Thành, thị xã Bà Rịa. 51
23/03/2007 Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án công trình mở rộng Trung tâm Xã hội Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 53
28/03/2007 Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình hệ thống điện chiếu sáng từ vòng xoay 51B – 51C đến cầu Cửa Lấp thuộc dự án đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận, thành phố Vũng Tàu. 55
15,246,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner