"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2007 Ngày 05 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/04/2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
19/04/2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các bộ Đơn giá ban hành theo Quyết định số 12192/QĐ-UBND, số 12193/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2003 và số 1070/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
19/04/2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định của Luật Xây dựng (thay thế Quyết định số 4470/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2005). 36
20/04/2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết nguồn chi hoàn trả tạm ứng. 40
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/04/2007 Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. 42
02/04/2007 Quyết định số 1164/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh Trường Trung học Cơ sở phường 4, thành phố Vũng Tàu. 45
02/04/2007 Quyết định số 1165/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu. 47
02/04/2007 Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Bãi đậu xe và tập kết vật tư tại phường 12, thành phố Vũng Tàu. 50
02/04/2007 Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh điểm 8.1 khoản 8, Điều 1 Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 52
02/04/2007 Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường 27/4 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 54
02/04/2007 Quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu số 02 (gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bàu Bèo 1, huyện Đất Đỏ. 56
03/04/2007 Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa khắc phục bão số 9 công trình Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,248,935 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner