"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2007 Ngày 07 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/04/2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ban hành quy định việc cho sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
02/04/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu thuế nhà đất năm 2007 trên địa bàn huyện Long Điền. 12
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/04/2007 Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 03 xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 17
02/04/2007 Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng Khu dân cư Bến Lội, xã Bình Châu (giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc. 24
02/04/2007 Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 02 xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
02/04/2007 Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 quyết định số 10066/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 34
02/04/2007 Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
02/04/2007 Quyết định số 1175/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình bổ sung một số hạng mục phát sinh ngoài dự án nâng cấp cải tạo bến xe khách Vũng Tàu. 38
02/04/2007 Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị tin học cho dự án “Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học – công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” năm 2007 tại Trung tâm Tin học và thông tin khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 42
02/04/2007 Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng và điều chỉnh Điều 1 - Quyết định số- 10072/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh khoản 8, Điều 1 của Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2003 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Long Phước, thị xã Bà Rịa. 51
02/04/2007 Quyết định số 1193/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa khắc phục bão số 9 công trình Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 53
02/04/2007 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Xuyên Mộc để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 55
02/04/2007 Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Công ty Xây lắp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
02/04/2007 Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống sốt xuất huyết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,508,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner