"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2007 Ngày 09 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/03/2007 Quyết định số 1106/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường quy hoạch vành đai tại khu đồi Ngọc Tước, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
28/03/2007 Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa khắc phục bão số 9 các công trình: Chung cư Olympia; Chung cư 204 Ba Cu; Chung cư C1, C2, C3, C4 Đông Bắc sân bay, thành phố Vũng Tàu. 10
04/04/2007 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần còn lại). 13
04/04/2007 Quyết định số 1223/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa đường tuần tra bảo vệ và phòng cháy - chữa cháy rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 16
05/04/2007 Quyết định số 1228/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27 tháng 7 năm 1947 – 27 tháng 7 năm 2007). 21
05/04/2007 Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Điều hành Dự án 661 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 24
05/04/2007 Quyết định số 1233/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị thực hành trang bị điện của Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. 26
05/04/2007 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây lắp (gói số 9) thuộc dự án đường vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng. 28
05/04/2007 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường giao thông nội vùng dự án định canh, định cư Xuân Sơn – Đá Bạc - Suối Nghệ, huyện Châu Đức. 30
05/04/2007 Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu năm 2007. 32
05/04/2007 Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành tại Công ty cổ phần Côn Sơn. 37
06/04/2007 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch “Bình ổn giá dịch vụ” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2007. 39
09/04/2007 Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 46
09/04/2007 Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 48
09/04/2007 Quyết định số 1337/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 50
09/04/2007 Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 52
09/04/2007 Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 54
09/04/2007 Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 56
09/04/2007 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mẫu giáo Sơn Ca, phường 4, thành phố Vũng Tàu. 58
15,465,665 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner