"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2007 Ngày 11 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/04/2007 Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ. 03
10/04/2007 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Côn Đảo giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. 07
10/04/2007 Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Cầu Cháy đoạn cuối (từ Quốc lộ 51C ra bờ biển) giai đoạn 1. 15
10/04/2007 Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu số 01 (gói xây lắp và thiết bị) thuộc dự án chợ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 20
10/04/2007 Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 21
10/04/2007 Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 23
12/04/2007 Quyết định số 1376/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 25
12/04/2007 Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng máy chụp cắt lớp điện toán Bệnh viện Bà Rịa. 27
13/04/2007 Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão năm 2007 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
13/04/2007 Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Côn Đảo; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế du lịch Côn Đảo; xác định vốn đầu tư phát triển Côn Đảo thành Khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao. 53
13/04/2007 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc phê duyệt hạng mục công trình di dời lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp nằm trong mặt bằng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
15,465,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner