"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2007 Ngày 17 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/04/2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc cấm khai thác trái phép cáp ngầm viễn thông dưới biển. 03
08/05/2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, giám định công nghệ các dự án đầu tư và giám định hợp đồng chuyển giao công nghệ. 05
10/05/2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
20/04/2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, bảo vệ Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
09/05/2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ban hành giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 26
09/05/2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 29
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/04/2007 Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc giải thể Công ty nhà nước: Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản và Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 42
18/04/2007 Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư hoàn thành dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 5, thành phố Vũng Tàu (khoản mục chi phí đền bù giải tỏa để thu hồi đất). 44
18/04/2007 Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch tổng thể cấp nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 46
18/04/2007 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quyết toán vốn đầu tư công trình đường Quốc lộ 5 Tập đoàn 7 đi Phước Bình, đoạn từ ngã tư Phước Bình đến Tỉnh lộ Mỹ Xuân - Ngãi Giao, huyện Tân Thành (phần chi phí đền bù giải tỏa). 49
15,248,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner