"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2007 Ngày 19 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/05/2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
09/05/2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ đối với các hộ tham gia dự án phát triển giống bò sữa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18
11/05/2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. 23
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
15/03/2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức giai đoạn 2007 - 2010. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/04/2007 Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa mở rộng Trường dạy nghề tỉnh. 33
18/04/2007 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa Trường Nuôi dạy Trẻ khuyết tật Bà Rịa. 36
18/04/2007 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 9, 11 Điều 1 Quyết định số 8092/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây đựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức. 39
18/04/2007 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Cơ sở phường 8, thành phố Vũng Tàu. 41
18/04/2007 Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng Trường Khiếm thị Hữu nghị Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
18/04/2007 Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. 47
18/04/2007 Quyết định số 1464/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí mua cây giống thực hiện Tết trồng cây năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
15,249,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner