"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2007 Ngày 21 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/05/2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/04/2007 Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 8 - Điều 1- Quyết định số 8336/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu. 26
18/04/2007 Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo nâng cấp đường trung tâm thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 28
18/04/2007 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Chốt kiểm dịch động vật huyện Tân Thành. 30
18/04/2007 Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quyết toán vốn đầu tư công trình hệ thống chiếu sáng đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu (đoạn km4+065 - km7+100), hạng mục hai trạm biến áp 1 pha 37,5 kVA. 32
18/04/2007 Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp cầu Hồ Đắng (gói thầu số 46) thuộc dự án đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Thuận. 34
18/04/2007 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán hạng mục công trình đường dây cáp ngầm hạ thế, trạm biến áp 3 pha 320 kVA – 15(22)/0,4 kV và hệ thống chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Đức (hạng mục Nhà văn hóa và Nhà thi đấu), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
18/04/2007 Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng 18 phòng học và hội trường Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
24/04/2007 Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa đê bao Phước Bửu. 47
25/04/2007 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án dò tìm xử lý bom mìn Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 1. 49
25/04/2007 Quyết định số 1629/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán phần điều chỉnh, phát sinh khối lượng của công trình cải tạo, nâng cấp đường Hạ Long – cáp treo Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu. 51
25/04/2007 Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Vũng Tàu. 54
27/04/2007 Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình, huyện Xuyên Mộc. 56
27/04/2007 Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Rạp Duy Tân để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 58
15,465,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner