"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2007 Ngày 23 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/04/2007 Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thị xã Bà Rịa. 04
27/04/2007 Quyết định số 1649/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Trường Mẫu giáo Mầm non khu vực Xà Bang – Kim Long, huyện Châu Đức. 09
03/05/2007 Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số2034/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình đường vào và hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 13
03/05/2007 Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình trạm biến áp 01 pha 75 kVA và đường dây hạ thế cấp điện cho Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 15
03/05/2007 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, huyện Tân Thành. 19
04/05/2007 Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 9 và 10 - Điều 1 Quyết định số 8410/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Vòng xoay ngã tư thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 21
04/05/2007 Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng công trình Trường Tiểu học Long Sơn 1, thành phố Vũng Tàu. 24
04/05/2007 Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 1) thuộc dự án Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
04/05/2007 Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tư vấn làm công tác triển khai và kiểm tra thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
04/05/2007 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình di dời lưới điện trung, hạ thế phục vụ thi công công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 55 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
04/05/2007 Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị điện mặt trời và thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại huyện Côn Đảo của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. 31
04/05/2007 Quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán khoản mục kinh phí: chi phí khảo sát, lập dự án; chi phí khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công thuộc vốn đầu tư các dự án do Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tại Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu. 40
04/05/2007 Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp SARS - cúm A (H5N1) ở người tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
04/05/2007 Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
07/05/2007 Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Bệnh viện Lê Lợi (phần sơn nước) để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 48
07/05/2007 Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói thầu số 1) thuộc dự án Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
07/05/2007 Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc trích thưởng vượt thu ngân sách năm 2006 cho các huyện. 51
07/05/2007 Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ. 53
08/05/2007 Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc Quy định lại thẩm quyền ký quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng có công với cách mạng và thân nhân của họ. 56
08/05/2007 Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông năm học 2006 – 2007 (kỳ thi lần 1). 58
08/05/2007 Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa các công trình của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 60
15,465,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner