"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2007 Ngày 06 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/04/2007 Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Mỹ, xã Long Mỹ huyện Đất Đỏ. 04
17/05/2007 Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa khắc phục bão số 9 công trình Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
17/05/2007 Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và 02 trạm biến áp 01 pha 25 kVA cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng thuộc dự án đầu tư đường quy hoạch số 2 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Thay thế Quyết định số 53/QĐ-CN ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 10
18/05/2007 Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư số 8A Đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 14
22/05/2007 Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 22 kV và 01 trạm biến áp 03 pha 160 kVA - 15(22) kV/0,4 kV cấp điện cho Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Thay thế Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 18
22/05/2007 Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư số 8B đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 22
24/05/2007 Quyết định số 1884/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
24/05/2007 Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
29/05/2007 Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Tây Sơn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
29/05/2007 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu gói thầu 1B (gói thầu thiết bị) thuộc dự án Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. 38
29/05/2007 Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu mua thiết bị (gói thầu số 2) thuộc dự án máy chụp cắt lớp điện toán bệnh viện Bà Rịa. 42
29/05/2007 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua thiết bị (gói thầu số 2) thuộc dự án xây dựng Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 46
30/05/2007 Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
30/05/2007 Quyết định số 1965/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư thuộc Điều 1 Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh khoản 7 và 8 Điều 1 Quyết định số 10067/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo đầu tư nâng cấp, mở rộng Trường Trung học bán công Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 52
31/05/2007 Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa khắc phục bão số 9 công trình nhà xe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 54
04/06/2007 Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Trụ sở Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
04/06/2007 Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12, thành phố Vũng Tàu. 59
05/06/2007 Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 9 Điều 1 Quyết định số 10593/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư Trường Mầm non Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 61
15,537,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner