"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2007 Ngày 08 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/06/2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác lưu trữ và bảo vệ tài liệu lưu trữ. 04
06/06/2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
06/06/2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
07/06/2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND về tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
04/06/2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/05/2007 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục công trình di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học Phú Xuân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 22
30/05/2007 Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất và tổng mức đầu tư dự án tại khoản 4 và 8 Điều 1 Quyết định số 10066/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ. 25
04/06/2007 Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 – Điều 1 của Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình di dời đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
04/06/2007 Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán khoanh nuôi và bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc dự án 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
04/06/2007 Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc dự án 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
04/06/2007 Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng bổ sung cây phục hồi rừng sau bão số 9 năm 2007 của Ban Quản lý rừng phòng hộ. 41
04/06/2007 Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng cây phục hồi rừng sau bão số 9 năm 2007 của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 46
04/06/2007 Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 50
05/06/2007 Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 12 Điều 1 Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trương Trung học Cơ sở Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. 52
05/06/2007 Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Nhà điều dưỡng người có công cách mạng các tỉnh Nam Bộ để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 54
07/06/2007 Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình Trường dạy nghề Tân Thành. 57
08/06/2007 Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng năm 2006 của Vườn Quốc gia Côn Đảo thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 59
15,533,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner