"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2007 Ngày 14 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/06/2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND về việc chống đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
08/06/2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về một số biện pháp tăng cường quản lý việc sử dụng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. 06
11/06/2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. 10
14/06/2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 13
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
11/06/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Châu Đức. 16
11/06/2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Châu Đức. 23
11/06/2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tôn giáo và Dân tộc huyện Châu Đức. 31
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2007 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư hoàn thành công trình chợ thương mại Trung tâm cụm xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. Hạng mục công trình quầy sạp (trong nhà lồng chợ). 38
08/06/2007 Quyết định số 2039/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán phần chi phí đền bù giải tỏa để thu hồi đất để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 56 đoạn qua thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Km 29 + 200 – Km 31 + 900. 40
08/06/2007 Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. 42
08/06/2007 Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường Cầu Cháy đoạn cuối (từ đường 51C ra biển) giai đoạn 1. 44
08/06/2007 Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán điều chỉnh công trình đường quy hoạch số 1 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 47
08/06/2007 Quyết định số 2063/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Khuyến ngư. 50
11/06/2007 Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng Trường Mẫu giáo bán trú phường 12, thành phố Vũng Tàu. 52
11/06/2007 Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý cảng cá Lộc An. 54
11/06/2007 Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng đối với công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
11/06/2007 Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 4 và 5 Điều 1 Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 58
15,533,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner