"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2007 Ngày 16 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/06/2007 Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 6.5 và khoản 7 - Điều 1 của Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình Di dời đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp dọc theo đường Quốc lộ 51B (đoạn đường từ km 77+000 đến km 82+000) phục vụ thi công công trình nâng cấp, mở rộng đoạn cuối Quốc lộ 51B (tuyến QH 51B cũ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
11/06/2007 Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc xây dựng điểm Trung đội Dân quân biển phường 3, thành phố Vũng Tàu. 06
11/06/2007 Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 (xây dựng và thiết bị) thuộc dự án đóng mới tàu tuần tra vỏ gỗ trên biển. 08
11/06/2007 Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng Khu nhà ở cho công nhân trong Khu công nghiệp tại Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 10
11/06/2007 Quyết định số 2074/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. 13
11/06/2007 Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. 15
12/06/2007 Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kho bãi chứa hàng tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. 17
12/06/2007 Quyết định số 2080/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Long Điền thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến 2020. 25
14/06/2007 Quyết định số 2086/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8 Điều 1 của Quyết định số 1503/QĐ-UBND 19 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 25 ha, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 34
14/06/2007 Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cảng tàu khách Côn Đảo. 36
18/06/2007 Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí xây dựng cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
18/06/2007 Quyết định số 2114/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí mua thiết bị tin học Phòng Kinh tế huyện Côn Đảo. 52
18/06/2007 Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc phê duyệt ứng dụng tin học trong công tác quản lý hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 56
15,537,658 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner