"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2007 Ngày 21 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/06/2007 Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
18/06/2007 Quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 15
18/06/2007 Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án xây dựng website của Sở Công nghiệp. 25
18/06/2007 Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc phê duyệt xây dựng website Sở Tư pháp. 28
18/06/2007 Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án nâng cấp trang website của Sở Khoa học và Công nghệ sang tiếng Anh. 31
18/06/2007 Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án xây dựng phần mềm quản lý vật liệu nổ công nghiệp của Sở Công nghiệp. 34
18/06/2007 Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí mua Server cho Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – viên chức thuộc Sở Nội vụ. 37
18/06/2007 Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp kinh phí mua máy xách tay phục vụ hoạt động của đoàn công tác giải quyết tranh chấp lao động tập thể thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 41
18/06/2007 Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 3x25 kVA – 15(22)/0,4 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
18/06/2007 Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Mầm non khu vực Xà Bang - Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
18/06/2007 Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
20/06/2007 Quyết định số 2147/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu tư vấn khảo sát địa chất, địa hình lập thiết kế kỹ thuật - dự toán - TKBV thi công hạng mục cầu và đường (gói thầu số 01 và số 02) thuộc dự án Đường và Cầu từ Gò Găng qua Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 56
20/06/2007 Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty cổ phần. 58
15,249,088 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner