"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52           Năm 2007 Ngày 27 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/06/2007 Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình san lấp mặt bằng Trụ sở Công an huyện Long Điền thuộc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
14/06/2007 Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình chợ xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành (giai đoạn 2) và hạng mục kè đá. 06
18/06/2007 Quyết định số 2127/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo sửa chữa Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
18/06/2007 Quyết định số 2128/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Đức - hạng mục nhà văn hóa và nhà thi đấu. 09
18/06/2007 Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị tin học cho dự án ''Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học – công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu'' năm 2007 tại Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học – công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. 11
18/06/2007 Quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức. (Thay thế cho Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 điều 1 Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức). 13
18/06/2007 Quyết định số 2132/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Long Thọ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. 15
18/06/2007 Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bổ sung thực hiện tiêm phòng vacin bệnh lở mồm long móng gia súc năm 2007 – 2008 của dự án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng trâu, bò, heo và dịch tả heo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2004 – 2008. 18
18/06/2007 Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán (gói thầu số 01) thuộc dự án đường vào nhà máy đóng tàu Ba Son. 24
18/06/2007 Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình san lấp phần mở rộng dự án Trung Tâm hành chính - Chính trị tỉnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
19/06/2007 Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng hệ thống cấp nước xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. 29
19/06/2007 Quyết định số 2174/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đường quy hoạch thuộc Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu. 31
21/06/2007 Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
21/06/2007 Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 9 cho các huyện, thị xã, thành phố. 34
21/06/2007 Quyết định số 2189/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung khối lượng và điều chỉnh khoản 9 và 10 - Điều 1 - Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
21/06/2007 Quyết định số 2190/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán công trình trùng tu tôn tạo di tích trại 2 thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo. 38
22/06/2007 Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức của Chương trình ''Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu''. 47
25/06/2007 Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu. 49
25/06/2007 Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói thầu số 1) thuộc dự án Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 52
26/06/2007 Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
26/06/2007 Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 55
26/06/2007 Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 57
26/06/2007 Quyết định số 2210/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 59
15,465,657 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner