"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2007 Ngày 30 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
21/06/2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế về trình tự thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/06/2007 Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường Mầm non Châu Thành, phường 4, thành phố Vũng Tàu. 13
18/06/2007 Quyết định số 2135/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh được trợ cấp sách vở, đồ dùng học tập theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 14
18/06/2007 Quyết định số 2146/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2 giai đoạn 2 tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
21/06/2007 Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 8267/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc. 46
26/06/2007 Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 48
26/06/2007 Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 50
26/06/2007 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm giáo dục lao động xã hội. 52
26/06/2007 Quyết định số 2214/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường dạy nghề. 54
26/06/2007 Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 56
26/06/2007 Quyết định số 2216/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Nhà điều dưỡng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 58
26/06/2007 Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trụ sở Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 60
26/06/2007 Quyết định số 2219/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Y tế để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 62
26/06/2007 Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng và Trung tâm dịch vụ văn hóa Bà Rịa để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 64
15,465,732 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner