"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 54           Năm 2007 Ngày 02 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/06/2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công bố văn bản pháp luật trên Công báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
21/06/2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 08
26/06/2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/06/2007 Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán phần thay đổi và bổ sung một số hạng mục công trình Nhà văn hóa thị xã Bà Rịa. 21
19/06/2007 Quyết định số 2173/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng và dự toán xây dựng Trường Mầm non xã Long Phước, thị xã Bà Rịa. 24
26/06/2007 Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 và 8 Điều 1 Quyết định số 10616/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. 26
26/06/2007 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 28
26/06/2007 Quyết định số 2224/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Mục 1 Điều 1 của Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 31
27/06/2007 Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 02 (xây lắp hạ tầng kỹ thuật) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Bèo 1, huyện Đất Đỏ. 33
28/06/2007 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đường số 12 từ TD20 ÷ TD21 (Km 0 + 350 ÷ Km 0 + 724.1) Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành. 35
28/06/2007 Quyết định số 2231/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục công trình kè đá, cổng, hàng rào, thuộc công trình Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
28/06/2007 Quyết định số 2247/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thị xã Bà Rịa năm 2007. 38
28/06/2007 Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu năm 2007. 40
28/06/2007 Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Tân Thành năm 2007. 42
28/06/2007 Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Đất Đỏ năm 2007. 44
28/06/2007 Quyết định số 2251/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Long Điền năm 2007. 46
28/06/2007 Quyết định số 2252/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Xuyên Mộc năm 2007. 48
28/06/2007 Quyết định số 2253/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Châu Đức năm 2007. 50
28/06/2007 Quyết định số 2262/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2007 dự án hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
28/06/2007 Quyết định số 2263/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 4, Điều 1, Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình xây dựng, sửa chữa chợ Vũng Tàu (khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 54
29/06/2007 Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Thanh Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 56
15,465,809 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner