"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56           Năm 2007 Ngày 12 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/07/2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
11/07/2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về việc lập, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán và tổng dự toán các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
28/06/2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/06/2007 Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Tân Hòa, huyện Tân Thành. 13
28/06/2007 Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu. 18
28/06/2007 Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dò tìm xử lý bom mìn Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Hòa. 26
02/07/2007 Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường Quốc lộ 55 - Bạch Đằng nối dài, thị xã Bà Rịa. 29
02/07/2007 Quyết định số 2281/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tây Bắc - Côn Đảo. 33
02/07/2007 Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án xây dựng mạng thông tin vô tuyến phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
15,537,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner