"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2007 Ngày 14 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
21/06/2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em huyện Châu Đức. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2007 Quyết định số 2284/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án xây dựng tổ chức mạng lưới khuyến nông cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. 10
05/07/2007 Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ giải báo chí về đề tài thương binh liệt sĩ và người có công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
09/07/2007 Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Điều 1 Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. 22
09/07/2007 Quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 8 Điều 1 Quyết định số 8233/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 24
09/07/2007 Quyết định số 2312/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án xây dựng Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
09/07/2007 Quyết định số 2314/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang bị máy photocopy cho các trường trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 33
10/07/2007 Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 03) thuộc dự án xây dựng Trụ sở Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 39
10/07/2007 Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
10/07/2007 Quyết định số 2331/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm 5, Điều 1 Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Tóc Tiên, huyện Tân Thành của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Châu. 50
10/07/2007 Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa Văn phòng Ban Quản lý dự án thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
10/07/2007 Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm a khoản 8 Điều 1 Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác, huyện Xuyên Mộc. 54
10/07/2007 Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 10.1, Điều 1 Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1, Điều 1 của Quyết định số 9846/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phê duyệt dự án đường quy hoạch số 6 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 56
10/07/2007 Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 11 và 12 Điều 1 Quyết định số 4246/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 06 phòng học bộ môn Trường Trung học Cơ sở Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
15,508,571 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner