"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58           Năm 2007 Ngày 15 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
10/07/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của huyện Côn Đảo. 04
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
21/06/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Châu Đức. 08
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
10/07/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 19
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/07/2007 Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 10 Điều 1 Quyết định số 6306/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư hệ cấp nước ngầm xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. 26
10/07/2007 Quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 6 và 15 Điều 1 Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình nâng cấp mở rộng các hệ cấp nước thuộc các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Tân Thành. 28
10/07/2007 Quyết định số 2352/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển thể dục, thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
10/07/2007 Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 14092/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian xây dựng công trình Trường Dạy nghề Tân Thành, huyện Tân Thành. 35
10/07/2007 Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa máy lạnh rạp Duy Tân để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 45
10/07/2007 Quyết định số 2360/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Long Sơn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 47
10/07/2007 Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
10/07/2007 Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
10/07/2007 Quyết định số 2363/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Vườn Quốc gia Côn Đảo. 53
10/07/2007 Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 55
10/07/2007 Quyết định số SỐ 2339/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen, kinh phí đền bù. - Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập dự án đầu tư khôi phục lại rừng bị thiệt hại do cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
12/07/2007 Quyết định số 2414/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 8292/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học bán trú Huỳnh Minh Thạnh, huyện Xuyên Mộc (giai đoạn 3). 59
12/07/2007 Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Điều 1 Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2004 về việc điều chỉnh khoản 8 và 9 Quyết định số 11256/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. 61
15,246,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner