"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59           Năm 2007 Ngày 17 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2007 Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phòng tránh lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Xuyên Mộc. 03
09/07/2007 Quyết định số 2308/QĐ-UBND phê duyệt phương án thi công, dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bàu Bèo 1, huyện Đất Đỏ hạng mục: rà phá bom mìn, vật nổ trên mặt bằng xây dựng. 33
10/07/2007 Quyết định số 2329/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 35
10/07/2007 Quyết định số 2333/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 của Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục đường điện trung, hạ thế và trạm biến áp 22/0,4 kV thuộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 25ha, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
10/07/2007 Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 của Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục hệ thống đèn chiếu sáng thuộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 25 ha, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
10/07/2007 Quyết định số 2336/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình di dời lưới điện trung, hạ thế phục vụ thi công công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 56 đoạn qua xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 44
10/07/2007 Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán sửa chữa các công trình do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý để khắc phục cơn bão số 9. 46
12/07/2007 Quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí lập quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 50
13/07/2007 Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 điều chỉnh bổ sung khoản 9 Điều 1 Quyết định số 8337/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị Trung tâm Côn Đảo. 54
16/07/2007 Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình 3 giảm, 3 tăng trên cây lúa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2009. 56
15,548,726 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner