"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65           Năm 2007 Ngày 30 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
23/07/2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc tăng cường công tác soạn thảo, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Vũng Tàu. 14
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
24/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2007 của thành phố Vũng Tàu. 18
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
23/07/2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc tăng cường công tác soạn thảo, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Vũng Tàu. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/07/2007 Quyết định số 2517/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thiết kế và chi phí dự toán bổ sung công trình nâng cấp, cải tạo khu kỹ thuật đảm bảo tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
25/07/2007 Quyết định số 2524/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 12 (san nền ô số 13 mảnh 2) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 32
27/07/2007 Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 8 - Điều 1 - Quyết định số 8199/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ. 37
27/07/2007 Quyết định số 2545/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bình ổn giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2007. 39
30/07/2007 Quyết định số 2546/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sửa chữa nhỏ Trụ sở làm việc Hội Nạn nhân chất độc da cam – dioxin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 45
30/07/2007 Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức, Hội thảo “Tài nguyên - Môi trường biển trong định hướng phát triển bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 47
30/07/2007 Quyết định số 2558/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 02 (trang thiết bị trường học) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 53
30/07/2007 Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 7 và Điều 1 Quyết định số 8419/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Xuyên Mộc. 58
30/07/2007 Quyết định số 2563/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng, mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tại huyện Châu Đức. 60
15,465,794 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner