"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66           Năm 2007 Ngày 31 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
12/01/2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 03
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
26/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Long Điền. 10
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
24/07/2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch nông nghiệp huyện Long Điền giai đoạn 2006 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2007 Quyết định số 2287/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phòng tránh lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Long Điền. 20
15,465,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner