"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67           Năm 2007 Ngày 31 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
04/06/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND phê duyệt số hộ nghèo phát sinh của thị xã Bà Rịa theo chuẩn nghèo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 – 2010. 03
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
20/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Đất Đỏ. 05
20/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đất Đỏ khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 09
20/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Đất Đỏ khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 10
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
23/02/2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2007. 11
20/06/2007 Quyết định số 1072/2007/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ giai đoạn 2006 – 2010. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2007 Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phòng tránh lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã Bà Rịa. 25
31/07/2007 Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp trang thiết bị điện mặt trời và thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại huyện Côn Đảo. 56
15,218,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner