"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 70           Năm 2007 Ngày 04 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/08/2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội và người từ 90 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội. 04
02/08/2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 06
02/08/2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15
02/08/2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/08/2007 Quyết định số 2572/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 5) thuộc dự án trùng tu tôn tạo di tích trại 2 thuộc Khu di tích lịch sử Côn Đảo. 25
01/08/2007 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cảng tàu khách Côn Đảo. 30
01/08/2007 Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 01 dự án kho bãi chứa hàng tại cảng Bến Đầm huyện Côn Đảo. 33
01/08/2007 Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá trị dự toán tại Điều 1 Quyết định 475/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình nhà tạm giữ Công an huyện Tân Thành. 36
02/08/2007 Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 51 vào cảng Bà Rịa Serece huyện Tân Thành. 38
02/08/2007 Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị trung tâm Côn Đảo. 41
02/08/2007 Quyết định số 2591/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa 04 trạm quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, (phần bổ sung). 43
02/08/2007 Quyết định số 2592/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 01 dự án xây dựng đường quy hoạch số 03 xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. 45
02/08/2007 Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01 (xây lắp, trang thiết bị và trạm biến áp, đường dây hạ thế) dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ. 49
02/08/2007 Quyết định số 2594/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tam Phước 2 tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 51
02/08/2007 Quyết định số 2595/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án dò tìm xử lý bom mìn Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Hòa, huyện Tân Thành. 53
02/08/2007 Quyết định số 2596/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2006 - 2007. 55
02/08/2007 Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 59
15,465,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner