"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 72           Năm 2007 Ngày 11 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
02/08/2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/08/2007 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
10/08/2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển. 09
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/08/2007 Quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 13
02/08/2007 Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán hạng mục di dời hệ thống điện nằm trong khu vực xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 16
02/08/2007 Quyết định số 2613/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 6309/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo huyện Xuyên Mộc. 19
02/08/2007 Quyết định số 2616/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sửa chữa Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 21
03/08/2007 Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004 - 2010. 23
03/08/2007 Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004 - 2010. 24
03/08/2007 Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004 - 2010. 25
08/08/2007 Quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án tại các Quyết định số 10249/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2003; số 3323/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005; số 2855/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2006 thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. 26
09/08/2007 Quyết định số 2640/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Song Ngữ Vũng Tàu. 28
10/08/2007 Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 8B (nền hạ đường giao thông, sân bãi, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng) thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 30
10/08/2007 Quyết định số 2642/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình: khối doanh trại và nhà khách thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
10/08/2007 Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Nhà văn hóa và Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Đức. 34
10/08/2007 Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí để trang bị mạng thông tin vô tuyến phục vụ cho công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
10/08/2007 Quyết định số 2650/QĐ-UBND ' về việc phê duyệt kinh phí triển khai tin học hóa hoạt động các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. 39
10/08/2007 Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
10/08/2007 Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
10/08/2007 Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
10/08/2007 Quyết định số 2659/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. 50
15,246,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner