"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 73           Năm 2007 Ngày 14 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
06/08/2007 Quyết định số 1301/2007/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2006 và Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/08/2007 Quyết định số 2617/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thiết bị mạng lưới y tế cơ sở. 05
10/08/2007 Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí đào tạo công nghệ thông tin dành cho chuyên viên quản trị mạng tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
10/08/2007 Quyết định số 2652/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí xây dựng giải pháp bảo mật an toàn thông tin hệ thống mạng và Website của Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
10/08/2007 Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai thí điểm phần mềm IMAS 6.0 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2007. 18
10/08/2007 Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Bưu chính - Viễn thông. 23
10/08/2007 Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Nội vụ. 25
10/08/2007 Quyết định số 2660/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 29
10/08/2007 Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 39
10/08/2007 Quyết định số 2662/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
13/08/2007 Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán hạng mục đường 2B từ TD14 đến TD15, đường số 14, đường số 15 (gồm đường giao thông, cây xanh, thoát nước thải, cấp nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạng tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 59
15,549,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner