"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 74           Năm 2007 Ngày 18 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/08/2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
16/08/2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
17/08/2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND về việc tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 12
17/08/2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất đô thị loại III trên địa bàn thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/08/2007 Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
10/08/2007 Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19
10/08/2007 Quyết định số 2665/QĐ-UBND về việc phê duyệt xây dựng chương trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư. 22
13/08/2007 Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 5 (xây lắp và thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ. 25
13/08/2007 Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình rà soát, bổ sung quy hoạch nông nghiệp – nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2006 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 26
13/08/2007 Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010. 28
13/08/2007 Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo và nâng cấp Tỉnh lộ 52, đoạn qua xã Hòa Long và Long Phước, giai đoạn 2, thị xã Bà Rịa. 30
14/08/2007 Quyết định số 2715/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp đường trục chính Gò Cát, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa. 32
15,508,528 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner