"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 75           Năm 2007 Ngày 20 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/08/2007 Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
18/06/2007 Quyết định số 1051/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Đất Đỏ. 05
18/06/2007 Quyết định số 1052/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đất Đỏ. 15
18/06/2007 Quyết định số 1054/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Đất Đỏ. 25
03/07/2007 Quyết định số 1151/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Phòng Y tế huyện Đất Đỏ. 35
06/08/2007 Quyết định số 1303/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ, đội sản xuất khai thác hải sản trên biển. 44
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
26/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 50
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/08/2007 Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí xây dựng hệ thống mạng LAN tại Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 52
15,537,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner